Wat is rugby?

Als de man in de straat gevraagd wordt om uit te leggen wat rugby is, antwoorden de meesten dat het een ruwe sport is voor grote stoere mannen. Maar niet is minder waar. Rugby is een teamsport waar iedereen zijn plaats kan vinden. Iedere positie heeft namelijk andere fysieke vereisten.

Rugby is gebaseerd op 5 waarden die al van jongs af worden aangeleerd:

Respect

Voor elkaar, tegenstander, scheidsrechter, materiaal, vrijwilligers,… Kortom respect voor iedereen die iets met de club of het spel te maken heeft.

Discipline

Dit hoort bij het voorgaande. In het spel van rugby wordt discipline verwacht van de speler om te komen trainen, maar ook tijdens het spel is discipline nodig om zich te houden aan de regels.

Fair play

Rugby is een contactsport en vraagt dus eerlijkheid in het spel tov uw medespelers, tegenstanders en de scheidsrechter.

Passie

Zonder passie voor een sport blijf je niet komen. Rugby is een sport dat zowel op en naast het veld beleefd wordt.

Vriendschap

Rugby is een teamsport waarin je vertrouwen moet hebben in uw medespeler, een sport waar de spelers elkaar ten alle tijden steunen. Ook met de tegenstander heerst er een grote verbondenheid.

Bestuur

Magteld Leys / Tom Henderyckx

voorzitter@curtrycke.be

Voorzitter

Erik Boonants / Gregory Bailliu

penningmeester@curtrycke.be

Penningmeester

Bruno Decaestecker / Stefaan Vandecnocke

sponsor@curtrycke.be

Sponsoring

Tom Vercoutere

recrutering@curtrycke.be

Wervingscomité

Michael Hollanders

michael.hollanders@curtrycke.be

Sportief-technisch

Mathias Vermeersch

medisch@curtrycke.be

Medisch begeleider

Bjorn Torsy

jeugd@curtrycke.be

Jeugdcoördinator